Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viapl pl
8131 560b 500
5291 7344 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianyaako nyaako
6069 27d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
7751 0533 500
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
6141 1211 500
Reposted fromlemisz lemisz viahavingdreams havingdreams
8328 c52b
Leopold Staff
Reposted fromjustmine justmine viaikari ikari
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaikari ikari
2958 2d26 500
Reposted fromolbaria olbaria viana-zakrecie na-zakrecie
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaOFFka OFFka
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viacichutko cichutko
1805 0ac0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoblivious oblivious
6796 9190 500
Reposted frombisia bisia viaoblivious oblivious
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacichutko cichutko
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoblivious oblivious
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viacichutko cichutko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl